happynewyear dong

Bàn giao hệ thống GIS - hỗ trợ xúc tiến đầu tư trên địa bàn huyện Phú Ninh Giai đoạn 2

Ngày 2/2/2018, TAVICO tiến hành bàn giao hệ thống GIS - hỗ trợ xúc tiến đầu tư trên địa bàn huyện Phú Ninh Giai đoạn 2 cho huyện Phú Ninh. Đây là dự án mở rộng (Tiếp nối thành công của dự án GIS giai đoạn 1). Với hàng loạt lớp dữ liệu và module chức năng được bổ sung tích hợp vào hệ thống GIS - hỗ trợ xúc tiến đầu tư trên địa bàn huyện Phú Ninh giai đoạn1 đang có.

gisphuninh giaidoan2

Trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hotline: 0909.378.208
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hotline: 0905.657.167
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Để lại lời nhắn

[ Reset Settings ]