Giá trị TAVICO

Lòng kiên trì

“Không gì thay thế được lòng kiên trì. Tài năng cũng không, bởi lẽ cuộc sống có rất nhiều người tài giỏi mà không thành công. Năng khiếu cũng không, vì rất nhiều thiên tài không được công nhận. Giáo dục cũng không, vì thế gian đầy ắp những người có học nhưng không được tuyển dụng và nhìn nhận. Chỉ có sự kiên trì và lòng quyết tâm là thể hiện được sức mạnh vô hạn.” - Calvin Coolidge


Nhân lúc đọc bài "Những phẩm chất giúp con người thành công (8): Sức mạnh lòng kiên trì" tôi nhớ đến Slogan của TAVICO có 02 chữ - "Bền bỉ"; và nhắc với tất cả các nhân viên TAVICO rằng, dù có thông minh, có học vấn, có lanh lợi mà không Kiên trì thì cũng không thể là thành viên của TAVICO được, chỉ có Kiên trì bạn mới đạt được mục tiêu của mình!

Nguyễn Đình Tâm - 06/2012

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]