Giá trị TAVICO

Lời nhắn nhủ!

Anh em TAVICO hãy nhớ làm gì thì làm, nghĩ gì thì nghĩ nhưng TAVICO nhắc 01 số điều Anh Em phải giữ:
1. Làm gì cũng phải giữ cái tâm kiên định, kiên định với công việc, với TAVICO, với gia đình
2. Làm gì cũng phải minh bạch, rõ ràng. Tiền bạc là sòng phẳng.
3. Làm gì cũng phải có trật tự trước sau. Phải báo cáo, phải bàn bạc, đó là văn hoá công ty.
4. Làm gì cũng phải thật lòng, đừng hại ai.
5. Làm gì cũng đừng nên kiêu ngạo (Kiêu binh tất bại).

NGUYỄN ĐÌNH TÂM - 26/8/2012

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]