Giá trị TAVICO

Giá trị của thời gian

+ Để hiểu được giá trị của một năm, hãy nói chuyện với một sinh viên vừa thi hỏng một kỳ thi quan trọng.

+ Muốn hiểu hết về giá trị của một tháng, hãy tiếp xúc với người mẹ đã phải sinh con thiếu tháng.

+ Để hiểu được giá trị của một tuần, hãy đến gặp tổng biên tập của tờ báo tuần.

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]