Phần mềm quản lý nhân sự - tSF.HRM

Share

A. GIỚI THIỆU TSF.HRM

tSF.HRM là viết tắt của TAVICO solution for human resource manager (Phần mềm quản lý nguồn nhân lực)

tsfhrm1

Các chức năng chính của phần mềm

I. HỆ THỐNG DANH MỤC

Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức phải luôn theo sát các quy định về quản lý cán bộ do nhà nước quy định; do đó toàn bộ các hệ thống danh mục phải mang tính mở cao, người sử dụng có thể quản lý: Thêm, Xoá, Sửa, Xem các danh mục

- Đơn vị hành chính

- Cơ quan, đơn vị

- Phòng ban

- Nhóm cán bộ

- Khối chức danh

- Ngạch chức danh, bậc lương, hệ số lương

- Trình độ tin học, ngoại ngữ, giáo dục phổ thông, lý luận chính trị

- ...

tsfhrm2

CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ

1. Quản lý hồ sơ cán bộ

1.1. Sơ yếu lý lịch:

Sơ yếu lý lịch của từng cá nhân bao gồm các thuộc tính cơ bản nhất của mỗi người:

- Họ tên, giới tính

- Ngày tháng năm sinh,

- Quê quán,

- Dân tộc,

- Ảnh 4 x 6,

- Số CMTND, Ngày cấp, Nơi cấp

- ....

tsfhrm3

Phần thông tin sơ yếu quản lý các thuộc tính không thay đổi của mỗi cá nhân.

1.2. Quá trình công tác của cá nhân:

Quản lý các thuộc tính sau:

- Khoảng thời gian: từ ngày ... đến ngày ...

- Đơn vị công tác: Đơn vi lớn, bộ phận (phòng ban)

- Chức vụ: chức vụ, cấp bậc (đối với lực lượng vũ trang)

- Bậc lương:

- Chức vụ đoàn thể (đảng/ công đoàn/ thanh niên/ phụ nữ...)

tsfhrm4

1.3. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng

- Khoảng thời gian: từ ngày ... đến ngày ...

- Tên trường/ lớp

- Trình độ : Trung học phổ thông/ cao đẳng/đại học/ thạc sĩ / tiến sĩ

- Đặc điểm khóa học: (hệ chính quy/ tại chức/... )

- Kết quả tốt nghiệp:

tsfhrm5

1.4. Quá trình đào tạo nghiệp vụ, chính trị, quản lý

- Khoảng thời gian: từ ngày ... đến ngày ...

- Tên trường/ lớp

- Trình độ :(sơ cấp/ trung cấp/ cao cấp ...)

- Đặc điểm khóa học:

- Kết quả tốt nghiệp:

1.5. Khen thưởng

- Ngày tháng năm:

- Danh hiệu (giấy khen/ bằng khen/ huy chương/ huân chương/ chiến sỹ thi đua/ anh hùng...)

- Mô tả chi tiết: (nếu có)

tsfhrm6

1.6. Kỷ luật:

- Ngày tháng năm:

- Hình thức kỷ luật (khiển trách/ cảnh cáo/ phạt tiền/ buộc thôi việc/...)

- Mô tả chi tiết: (nếu có)

1.7. Quan hệ gia đình

- Loại quan hệ: (Bố/ mẹ/vợ/con/anh chi em/...)

- Họ tên

- Năm sinh:

- Nghề nghiệp:

- Chỗ ở:

- Ghi chú:

- ...

tsfhrm7

1.8. Quan hệ bên vợ/chồng:

- Loại quan hệ: (Bố/ mẹ/vợ/con/anh chi em/...)

- Họ tên

- Năm sinh:

- Nghề nghiệp:

- Chỗ ở:

tsfhrm quanhebenvochong

Giao diện quản lý “Quan hệ bên vợ/chồng” cho Cán bộ.

Thông tin khác:

- Ngày kết nạp đảng:

- Tình trạng sức khoẻ

- Cân nặng

- Chiều cao

- Ngày nhập ngũ

- Ngày xuất ngũ

- Thương binh hạng

- ...

tsfhrm8

1.9. Tài liệu đính kèm

- Tên file tài liệu đã quét số hóa

- Mô tả nội dung

- Tiện ích tìm kiếm tệp tin trong hệ thống máy tính (đã thử nghiệm tốc độ với Window 7).

tsfhrm teptindinhkem

Giao diện quản lý “Tài liệu đính kèm”.

2. Xét nâng lương

- Xét nâng lương theo thời điểm

- Cấu hình xét nâng lương theo bậc

- Hiển thị danh sách cán bộ được nâng lương

- Thực hiện nâng lương tự động, không phải nhập

tsfhrm xetnangluong 01

 Giao diện quản lý “Xét nâng lương” cho Cán bộ.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHI TIẾT CHO CHỨC NĂNG "XÉT NÂNG LƯƠNG"

tsfhrm11

tsfhrm12

tsfhrm13

3. Xét nghỉ hưu

- Xét nghỉ hưu theo thời điểm do người quản lý tùy chọn.

- Cấu hình xét nghỉ hưu theo độ tuổi, giới tính. VD: nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi.

- Hiển thị danh sách cán bộ nghỉ hưu.

- Thực hiện nghỉ hưu tự động, không phải nhập.

Giao diện quản lý "Xét nghỉ hưu" cho Cán bộ.

tsfhrm xetnghihuu 01

Giao diện quản lý “Xét nghỉ hưu” cho Cán bộ.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHI TIẾT CHO CHỨC NĂNG "XÉT NGHỈ HƯU"

tsfhrm xetnghihuu 02

B1: Tùy chọn số tuổi nghỉ hưu theo giới tính của Cán bộ.

tsfhrm xetnghihuu 03

B2: Chọn năm xét nghỉ hưu.

tsfhrm xetnghihuu 04

B3: Thực hiện yêu cầu lấy danh sách Cán bộ đủ điều kiện nghỉ hưu.

tsfhrm xetnghihuu 05

Chú ý: Chỉ xét nghỉ hưu đối với các Cán bộ chưa nghỉ hưu.

tsfhrm xetnghihuu 06

Danh sách Cán bộ đủ điều kiện nghỉ hưu còn cho thấy “Ngày nghỉ hưu” của các Cán bộ đó.

tsfhrm xetnghihuu 07

B4: Thực hiện thiết lập nghỉ hưu tự động từ danh sách cán bộ đủ điều kiện nghỉ hưu.

tsfhrm xetnghihuu 08

Danh sách Cán bộ đã được xét nghỉ hưu thành công.

tsfhrm xetnghihuu 09

Trạng thái nghỉ hưu đã được đánh dấu.

II. BÁO CÁO, THỐNG KÊ

- Báo cáo danh sách cán bộ theo đơn vị, phòng ban

- Báo cáo danh sách nghỉ hưu

- Báo cáo danh sách đang làm việc

- Mẫu hồ sơ trích ngang cá nhân

- Mẫu danh sách cán bộ đáp ứng yêu cầu/ tiêu chuẩn (ví dụ: nhóm máu, độ tuổi, trình độ...)

- Mẫu thống kê số lương

- Mẫu thống kê chất lượng

III. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

- Đăng ký các nhóm sử dụng, mỗi nhóm được phân quyền sử dụng một số chức năng làm việc riêng.

Khai báo các nhóm người sử dụng hệ thống.

Phân quyền sử dụng.

Phân quyền cụ thể.

- Khai báo tên và mật khẩu cho từng người dùng trong các nhóm,

tsfhrm taonguoidung

Khai báo người sử dụng phần mềm.

- Quản lý đăng nhập vào chương trình theo tên và mật khẩu và cấp quyền sử dụng (đã được phân theo nhóm) cho từng người khi vào chương trình.

Đăng nhập vào chương trình.

- Phần mềm có cơ chế sao lưu dữ liệu thường xuyên đảm bảo luôn có 01 bản dữ liệu lưu dự phòng sắn sàng đưa vào sử dụng nếu bản chính gặp sự cố kỹ thuật.

Sao lưu dữ liệu.

IV. TIỆN ÍCH PHẦN MỀM

- Thay đổi giao diện phần mềm.

Thay đổi giao diện với nhiều sự lựa chọn cho mọi lứa tuổi, giới tính, thói quen...

Màu xanh da trời

Màu đen.

Trợ giúp

Cửa sổ hướng dẫn với nội dung được thiết lập sẵn từ đơn vị sản xuất phần mềm. Nếu người sử dụng muốn thay đổi nội dung hướng dẫn cho phù hợp với nghiệp vụ của cơ quan mình thì vẫn có thể tùy chọn như sử dụng phần mềm MSWord.

- Báo lỗi nhanh qua email công ty tự động

Gởi email cho công ty TAVICO mà không cần mở một chương trình nào khác.

- Quản lý hệ thống cửa sổ phần mềm

Khả năng quản lý các cửa sổ con trong chương trình.

- Thay đổi font chữ cho phần mềm theo sở thích.

Tùy chọn font chữ cho chương trình. Sau khi tùy chọn, khởi động lại phần mềm để font chữ hiển thị đúng. Chú ý: thay đổi font chữ của phần mềm không làm đổi font chữ của máy tính.

- Cấu hình máy in ...

- Và đặc biệt, danh mục Đơn vị công tác trong phần mềm được hỗ trợ theo dạng "cây" giúp cho người sử dụng dễ dàng phân cấp cho các Đơn vị công tác

tsfhrm danhmuc tree

Danh mục được hỗ trợ theo dạng cây. Có thể nắm -  kéo - thả thông tin rất tiện lợi.

B. CÁCH THỨC TRIỂN KHAI VÀ CHI PHÍ

1. CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

- Phần mềm có thể được triển khai sử dụng trên máy đơn hoặc trên hệ thống mạng nội bộ (LAN); Có thể đưa lên Internet nếu có nhu cầu.

- TAVICO cài đặt hệ thống phần mềm tại cơ quan đơn vị

- TAVICO sẽ tiến hành đào tạo sử dụng thành thạo phần mềm: cài đặt, nhập liệu, sao lưu, backup dữ liệu cho đơn vị.

- Trong quá trình nhập liệu sử dụng có thể nhận và chỉnh sửa các yêu cầu chức năng, báo cáo, biểu mẫu cho phù hợp với đơn vị một cách nhanh chóng.

2. CHI PHÍ

Phần mềm tSFH với đầy đủ các chức năng trên cộng với chỉnh sửa phù hợp theo yêu cầu đơn vị, CHI PHÍ: Hãy gọi! - 0909.378.208

C. HIỆU QUẢ KHI SỬ DỤNG tSF.HRM

- Tính kinh tế: Tiết kiệm chi phí in ấn, lưu trữ, gửi nhận thông tin lý lịch cán bộ

- Tính hiệu quả quản lý: Đáp ứng tức thời công việc, có thể quản lý, tra cứu, cập nhật thông tin cán bộ nhanh chóng, tức thì...giảm tối đa thời gian và công sức. Quản lý lượng lớn hồ sơ cán bộ một cách nhanh chóng, gọn gàng.

- Tính chuyên nghiệp: Tạo nên một CSDL cán bộ một cách đầy đủ, đồng bộ trên toàn huyện. Việc thống kê, báo cáo theo các tiêu chí được tức thời. Đảm bộ quyền lợi cho CBCCVC trong việc nâng lương, nghỉ hưu, học tập...

- Tính bảo mật: Phải có tài khoản mới vào được phần mềm, các chức năng được phân quyền tới từng nhóm chức vụ, các thông tin chia sẽ cũng được phân quyền; Mật khẩu được mã hoá theo công nghệ hiện đại nhất, có cơ chế sao lưu an toàn, phục hồi dữ liệu nhanh chóng.

D. LÝ DO LỰA CHỌN tSF.HRM TỪ TAVICO

1. Phần mềm được xây dựng dựa trên các Nghị định 204/2004/NĐ-CP, 121/2003/NĐ-CP, 114/2003/NĐ-CP, Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ...và có thể đươc chỉnh sửa theo đặc thù.

2. Số lượng đơn vị, phòng ban sử dụng: không giới hạn

3. Số lượng cán bộ được quản lý: không giới hạn

4. Phần mềm được xây dựng trên 01 trong những công nghệ mới nhất, phù hợp nhất: DOTNET, Cơ sở dữ liệu SQL Server.

5. Phần mềm được thiết kế thông minh, hiện đại đáp ứng nhu cầu nhập liệu cùng lúc nhiều người; việc nhập liệu nhanh chóng tiện lợi nhất.

6. Quản lý nâng cấp, cập nhật các thay đổi của phần mềm một cách nhanh chóng dễ dàng.

7. Đặc biệt với sự hỗ trợ của phần mềm tGencode – Sinh ra phần mềm một cách tự động (Sản phẩm đạt giải Sáng tạo KHKT Việt Nam); TAVICO có thể dễ dàng, nhanh chóng sinh ra mọi module, chỉnh sửa mọi thứ trên phần mềm theo yêu cầu với tốc độ nhanh nhất, chi phí thấp nhất mà các đơn vị khác không có.

8. TAVICO có kinh nghiệm xây dựng nhiều hệ thống phần mềm

9. TAVICO có kinh nghiệm trong việc phục vụ cho rất nhiều khách hàng lớn

10. TAVICO tiếp nhận và xử lý công việc cho quý khách không kể ngày nghĩ

Video giới thiệu tSF.HRM

01 Phần mềm Quản lý nhân sự - Thay đổi thông tin Cán bộ trong Danh mục

02 Phần mềm Quản lý nhân sự - Quản lý danh mục Đơn vị công tác theo dạng phân nhiều cấp

Share

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]