Phần mềm quản lý đăng ký kinh doanh – tSFMRB

(TAVICO Solution for Management Of Registration Business)

Phần mềm Quản lý kinh doanh – tSFMRB của công ty TAVICO, là hệ thống tự động xử lý các thông tin, ghi chép, lưu trữ, tính toán và tổng hợp dữ liệu. Phục vụ cho lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước.

Phần mềm quản lý kinh doanh được xây dựng dựa trên yêu cầu của thực tiễn. Hướng đến sự đơn giản với nhiều ưu điểm như: độ chính xác cao, giải quyết các yêu cầu nhanh chóng tiết kiệm thời gian, thân thiện với người dùng không cần biết nhiều về máy vi tính và kế toán vẫn nhanh chóng sử dụng thành thạo phần mềm. Ngoài ra phần mềm hỗ trợ các thiết bị phần cứng nhằm cung cấp đầy đủ các chức năng in ấn báo cáo cần thiết.

*Lợi ích khi sử dụng phần mềm

Giúp các Đơn vị Quản lý giảm bớt khối lượng công việc và nâng cao chất lượng trong quy trình quản lý.

Bao gồm các chức năng quản lý các thông tin chung về doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã... đang hoạt động trên địa bàn. Như tên, địa điểm, ngành nghề kinh doanh ...

Dễ mở rộng tính năng quản lý

- Tiếp nhận và quản lý đơn xin dăng ký kinh doanh

- Theo dõi quá trình đăng ký kinh doanh

- Duyệt và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ theo quy định

- In giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định

- Quản lý thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh: thay đổi tên hộ kinh doanh, địa điểm kinh doanh ..............

- Hỗ trợ việc lập các báo cáo, tìm kiếm được thực hiện một cách dễ dàng.

- Cho phép chuyển đổi các báo cáo sang các loại tệp MS Word, MS Excel thuận tiện cho việc gửi đi qua mạng Internet bằng email hoặc chia sẽ báo cáo qua mạng LAN, WAN....

Giao diện

- Được thiết kế với giao diễn thân thiện dễ sử dụng. Sử dụng hoàn toàn ngôn ngữ tiếng việt.

Bảo mật dữ liệu và bảo mật thông tin

- Phân quyền truy cập và hệ thống với UserID và PASS. Để mỗi người đều có một User và Password riêng để truy cập sử dụng phần mềm, đảm bảo tính bảo mật – an toàn về thông tin.

- Dữ liệu phần mềm được sao lưu và phục hồi để đề phòng sự cố.

*Chức năng:

Hệ thống: 

- Đăng nhập/ Hủy đăng nhập

hinh1

- Thiết lập cấu hình hệ thống( CSDL, Đơn vị,  Quyết định, ...)

- Quản trị hệ thống(người sử dụng, tài khoản và vai trò)

- Xem in nhật ký sử dụng hệ thống

- Sao lưu và phục hồi dữ liệu

saoluu

phục hồi dữ liệu

Đăng Ký kinh doanh:

hinh4

Danh sách đăng ký kinh doanh

- Tạo mới đăng ký kinh doanh

- Cấp bản chính, in bản chính đăng ký kinh doanh

- Đăng ký thay đổi, cải chính nội dung kinh doanh

- Xóa đăng ký kinh doanh

xoa1

xóa đăng ký kinh doanh

- Danh sách thông tin đăng ký kinh doanh

Tìm kiếm - thống kê – báo cáo:

- Tìm kiếm thông tin hồ sơ các loại

- Thống kê hồ sơ đăng ký kinh doanh

Luôn được cập nhật và nâng cấp mới

Công ty TAVICO luôn đảm bảo chất lượng với khách hàng khi có yêu cầu thêm những chức năng để phù hợp với quy trình đăng ký kinh doanh và hình thức quản lý của từng đơn vị sử dụng...

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]