Phần mềm Quản lý xếp hạng chỉ số ứng dụng CNTT – tSFICTI

TAVICO Solution for Information control technology index

Hiện nay mục tiêu ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước nhằm xây dựng môi trường làm việc điện tử giữa các cơ quan với nhau. Từng bước ứng dụng rộng rãi CNTT trong hoạt động của các cơ quan Quản lý gắn với quá trình cải cách hành chính, để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, giúp cho việc quản lý trở nên nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm và hiệu quả hơn…

Để thực hiện được các mục tiêu trên cần phải có những ứng dụng thực tiễn để đưa vào quy trình quản lý, dựa trên nhu cầu đó Công ty TAVICO đã phát triển ứng dụng tSFICTI nhằm hỗ trợ việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước...

Vai trò của phần mềm tSFICTI:

- Giúp lãnh đạo các cơ quan theo dõi, phát hiện kịp thời để chỉ đạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và điều hành;

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhằm tạo tiền đề cho việc xây dựng các cơ quan điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin...

Nội dung đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm các phạm vi về:

1. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin;

2. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin;

3. Ứng dụng công nghệ thông tin;

4. Chính sách và đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin.

5. ...

* Một số hình ảnh về tSFICTI:

0

- Phần mềm tSFICTI với chức năng chấm điểm theo các tiêu chí cụ thể dựa theo các nội dung do đơn vị sử dụng quy định. Từ đó so sánh và đưa ra các chỉ số về năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của từng đơn vị cụ thể. Giúp đơn vị quản lý có cái nhìn tổng thể và nhanh chóng để đưa ra các chính sách phù hợp trong việc hỗ trợ và điều hành...

2

Tạo mới 1 mã đơn vị hành chính


1

Tạo mới 1 tiêu chí đánh giá


3

Tạo mới 1 Phiếu đánh giá các chỉ số ứng dụng CNTT của 1 đơn vị


* Chức năng hệ thống:

1. Quản trị người dùng:

  • Phân quyền theo tài khoản sử dụng.

3. Sao lưu và phục hồi dữ liệu

4. Tùy chọn giao diện

....

* Môi trường triển khai:

- .NET Framework 2.0 

 - SQL Server 2005 

 - Máy đơn/ Mạng LAN/ Internet.

 - Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8, 8.1

Phần mềm Quản lý xếp hạng chỉ số ứng dụng CNTT – tSFICTI

Hotline: 0909.378.208 (Mr. Tâm)

Liên hệ: mr. Tuấn - 0918.338.234 - mr. Chức  - 0905.709.860

Share

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]