Phần mềm hỗ trợ chặn ip ddos

Hỗ trợ chặn nhiều IP ddos cực kỳ nhanh chóng.

Người dùng chỉ việc copy tất cả nội dung bao gồm các ip nghi ngờ dán vào ô thứ nhất, sau đó click vào nút Xử lý IP không hiển thị IPS hoặc nút Xử lý IP có hiển thị IPS, hệ thống sẽ nhảy ra danh sách IP đã sàng lọc ở ô thứ 2, và ở ô thứ 3 hiển thị danh sách IP ngoài Việt Nam và câu lệnh chặn tương ứng. Người dùng chỉ việc copy hết nội dung trong ô thứ 3 này dán vào ssh là xong.

Cộng đồng quản trị mạng có thể vào địa chỉ này để sử dụng: http://antiddos.tavico.vn

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]