Nghiệm thu, thanh lý Hệ thống GIS - Hỗ trợ xúc tiến đầu tư huyện Phú Ninh

Ngày 21/6/2017, TAVICO đã thực hiện xong hệ thống phần mềm GIS - Hỗ trợ xúc tiến đầu tư huyện Phú Ninh. Đây là hệ thống được phát triển dựa trên công nghệ GIS 3.0 của TAVICO với rất nhiều ưu điểm vượt trội, giá thành thấp, tính khả thi khi ứng dụng trong thực tế là rất cao.

Sau hơn 01 năm trình xin kinh phí song song với triển khai thử nghiệm và sau gần 2 tháng triển khai chính thức, chạy thử, số hóa và biên tập bản đồ đến nay hệ thống đã hoạt động rất tốt mang lại nhiều kết quả tích cực trong công tác kêu gọi đầu tư trên địa bản huyện Phú Ninh; chủ đầu tư đã tiến hành nghiệm thu, bàn giao dự án với TAVICO

gis phu ninh

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]