Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Nâng cấp phần mềm quản lý kho cho công ty Cổ phần 584 Nha Trang (30/9/2014)

Ngày 30/9/2014, TAVICO cập nhật phần mềm kho cho công ty Cổ phần 584 Nha Trang


584nhatrang web info

mục 1: số tự tăng

chỉnh lại số tự tăng theo phiếu gần nhất

mục 2: cắt hóa đơn.

cho thêm 2 nút là cắt hoặc copy hóa đơn

nếu cắt: khi phiếu mới được lưu xong, ta sẽ thực hiện cắt ở hóa đơn gốc

mục 3:

- trên form: làm tròn tiền chiết khấu

- trên phiếu in:

gom nhóm ck, và ghi tên mặt hàng đó chung vào 1 dòng. Vd: chiết khấu 2% (n30, t30, cd30,...).

nếu chỉ có 1 chiết khấu và mọi sản phẩm đều có chiết khấu: viết là chiết khấu 2%

mục 4: hóa đơn mặt hàng nước mắm ghi độ đạm vào

mục 5:

lấy tồn kho theo (ngày ghi sổ và theo mọi lúc) + sản phẩm + đvt + kho.

thông tin sẽ được thiết kế đưa vào 2 cột bên phải cùng của lưới chi tiết. hai cột tồn kho sẽ không được chỉnh sửa, chỉ xem và không cho focus để giảm số lần nhấn phím enter.

chỉnh font thành tahoma 10, thiết kế lại.

số tồn kho nếu là âm thì hiện số màu đỏ

mục 6: thiết kế ô chiết khấu

mục 7:

xóa số hóa đơn trên nền, thay bằng số hóa đơn từ phần mềm

đưa vào thuế suất

tiền thưởng, ck là âm nhưng in ra thì bỏ dấu âm đi

mục 8: sắp hóa đơn theo ngày chứng từ + mã số

mục 9: thiết kế giao diện của danh sách hóa đơn tổng hợp

mục 10: điều chỉnh trạng thái của chức năng xem hóa đơn

mục 11: đổi màu phần thông tin Khách hàng - Đối tác

mục 12: cập nhật cách tính tồn kho cho bộ phận Kinh doanh + Kho

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]