Thông tin nâng cấp, triển khai phần mềm

Cài đặt và triển khai thử nghiệm phần mềm Quản lý Nhân khẩu - Hộ khẩu cho Phường Phú Xá, TP Thái Nguyên

Ngày 20/10/2014, công ty TAVICO đã triển khai thử nghiệm phần mềm Quản lý Nhân khẩu - Hộ khẩu cho UBND phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0909.378.208
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0905.657.167
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]