Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Đưa website công ty cổ phần phân bón Việt Nam vào hoạt động chính thức

Ngày 29/10/2014, sau thời gian thiết kế công ty TAVICO đã đưa website phanbonvietnam.vn của công ty cổ phần phân bón Việt Nam vào hoạt động chính thức.

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]