Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Cài đặt và chuyển giao phần mềm Quản lý kho - tSFB cho Công ty TNHH Dương Thịnh Phát - Đà Nẵng

Ngày 19/11/2014, TAVICO đã chuyển giao phần mềm Quản lý kho - tSFB cho Công ty TNHH Dương Thịnh Phát

Địa chỉ: K65 H7/02 Tô Hiến Thành- TP. Đà Nẵng

Phần mềm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu nhập và báo cáo số liệu thực tế của doanh nghiệp.

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]