Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Chuyển giao Phần mềm quản lý kho cho Đại lý linh kiện điện thoại BIN 209, TP Tam Kỳ.

Ngày 08/11/2014, TAVICO đã cài đặt và chuyển giao phần mềm Quản lý kho - tSFB cho Đại lý Linh kiện điện thoại BIN 209

Địa chỉ: Số 209 - Trần Cao Vân - thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam

Phần mềm đảm bảo nhu cầu quản lý số lượng lớn các linh kiện, phụ kiện của đơn vị sử dụng.

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]