Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Triển khai Module Quản lý chất lượng cho Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam

 BX

Ngày 9/12/2014 TAVICO triển khai mô đun Quản lý chất lượng cho Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam

Địa chỉ: Xã Tam Hiệp - Huyện Núi Thành - Quảng Nam

Website: http://www.bvtwqn.vn

- Xử lý số liệu đầu vào từ file Excel

- Truy xuất thông tin đầu ra theo yêu cầu:

 + Thống kê thông tin bệnh nhân theo lượt khám: có cận lâm sàn, không có cận lâm sàn...

 + Thống kê thời gian khám: theo dịch vụ, theo thời gian trung bình của bệnh nhân....

 + ....

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]