Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Đưa hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Sở TNMT Quảng Nam vào hoạt động thử nghiệm

Ngày 13-12-2014, sau thời gian xây dựng công ty TAVICO đã đưa hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam vào hoạt động thử nghiệm tại địa chỉ dvc.tnmtquangnam.gov.vn

Với hệ thống này tổ chức/doanh nghiệp có thể nộp, xử lý và nhận kết quả trực tuyến qua mạng.

dvc

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]