Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Nâng cấp cổng thông tin điện tử(Portal) huyện Phú Ninh năm 2014

Ngày 1/1/2015 cho chạy chính thức Cổng thông tin điện tử Huyện Ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN sau thời gian nâng cấp và hoàn thiện. Cổng thông tin huyện Phú Ninh là Cổng chung cho 4 khối Huyện Ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN

portalphuninh2014

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]