Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Xây dựng xong Website TAVICO Online Store

Ngày 26/2/2015, chính thức đưa vào hoạt động cửa hàng giới thiệu sản phẩm của TAVICO.

Tại đây quý khách có thể tham khảo đầy đủ các phần mềm, website do TAVICO xây dựng; Bảng giá tên miền, hosting do TAVICO cung cấp.

TAVICO hy vọng rằng với TAVICO online Store khách hàng sẽ rõ hơn về năng lực thực sự của chúng tôi.

Mời vào TAVICO ONLINE STORE!

storetavico