Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Nâng cấp Cổng thông tin Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam

Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Quảng Nam sau thời gian nâng cấp đã chạy chính thức vào ngày 28/3/2015. (Phiên bản cũ hoạt động từ năm 2010 đến 27/3/2015)

Việc nâng cấp Cổng thông tin điện tử vẫn đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, thông suốt và không bị gián đoạn

sgd2015

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]