Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Thiết kế website, triển khai phần mềm Văn phòng trực tuyến cho trường THPT Lê Hồng Phong

Ngày 28/5/2015, TAVICO đã bàn giao và hướng dẫn sử dụng hệ thống website, phần mềm Văn phòng trực tuyến - Ooffice cho trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Website trường chạy tại địa chỉ: http://thptlehongphongquangnam.edu.vn

lehongphong

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]