Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Đưa ứng dụng Helloday.vn vào hoạt động

Cuộc sống hằng ngày của bạn chỉ tập trung vào chừng này thứ: Ăn gì, Uống gì, Gặp ai, Làm gì, Đi đâu, Xem gì, Chơi gì, Mặc gì và Tiền đang có? Thật mất thời gian để suy nghĩ và chọn lựa. Ứng dụng Helloday sẽ ghi nhớ giúp bạn và đưa ra gợi ý cho bạn bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, bạn cũng có thể dễ dàng chia sẻ và xem kế hoạch của mọi người trên HelloDay!

Hãy sử dụng helloday.vn tại đây để giúp ích cho cuộc sống hàng ngày của bạn

Ý tưởng và thiết kế, xây dựng từ TAVICO

helloday

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]