Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Hoàn thiện dự án Gis quản lý hạ tầng giao thông huyện Thăng Bình

Ngày 28/6/2015, công ty TAVICO đã hoàn thiện hệ thống Gis quản lý hạ tầng Giao thông huyện Thăng Bình sau gần hơn 2 tháng triển khai. Dự án hoàn thiện bao gồm:

- Cơ sở dữ liệu nền địa lý toàn huyện, tỷ lệ 1/10.000, 1/2.000.

- Cơ sở dữ liệu hạ tầng giao thông: đường quốc lộ, đường huyện, đường đô thị, đường tỉnh, cầu, biển báo.

- Hệ thống phần mềm GIS quản lý cài trên mạng LAN

- Hệ thống webgis chạy trên Internet tại địa chỉ: thangbinh.tavico.vn

Hệ thống sẽ được bàn giao và đưa vào sừ dụng trong thời gian sớm nhất.

gisthangbinh

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]