Thông tin nâng cấp, triển khai phần mềm

Thiết kế website, triển khai phần mềm Văn phòng trực tuyến cho trường THPT Trần Quý Cáp Hội An

Ngày 17/7/2015, Công ty TAVICO đã hoàn thành, bàn giao website và phần mềm Văn phòng trực tuyến - Ooffice cho trường THPT Trần Quý Cáp, Hội An.

Website chạy tại địa chỉ: http://tranquycaphoian.edu.vn

tranquycaphoian

Trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0909.378.208
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0905.657.167
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]