Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Triển khai hệ thống một cửa - phiên bản standar cho Sở TNMT Phú Yên

Ngày 24/7/2015, Công ty TAVICO đã triển khai xong hệ thống một cửa phiên bản Standar cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên.

Với hệ thống một cửa này cho phép người dân, doanh nghiệp tra cứu tình hình xử lý hồ sơ trực tuyến bằng mà hồ sơ qua mạng Internet hoặc dùng mã vạch có trên phiếu tiếp nhận để quét nhanh ngay tại bộ phận một cửa.

tracuu

Địa chỉ: http://sotnmtphuyen.gov.vn/ooffice/tiepnhanvatrahoso2015/tracuuhoso.php

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]