Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Xây dựng hệ thống lịch công tác mới cho Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam

Ngày 10/9/2015 đã đưa vào vận hành hệ thống lịch công tác phiên bản 2015, tích hợp trên hệ thống Cổng thông tin và chương trình Văn phòng trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

Hệ thống lịch công tác phiên bản 2015 hiển thị lịch thông minh hơn, kiểm soát chặc chẽ công tác lập, sửa và xóa lịch.

Giao diện đẹp và thân thiện, hiển thị tốt trên mọi thiết bị.

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]