happynewyear dong

Thông tin nâng cấp, triển khai phần mềm

Triển khai phần mềm Quản lý Hồ sơ công văn phiên bản PRO cho chi cục Quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam

- Ngày 2/3/2017 TAVICO đã triển khai phần mềm Quản lý Hồ Sơ Công Văn phiên bản PRO cho Chi cục Quản Lý Đất Đai tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt phần mềm này được tích hợp vào hệ thống Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam nhưng vẫn hoạt động rất tốt.

docsoft pro

Trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0909.378.208
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0905.657.167
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]