Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Thiết kế website Hội Đá cảnh - Đá phong thủy Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 10/10/2017 TAVICO đã thiết kế và bàn giao website cho Hội Đá cảnh - Đá phong thủy Tp. Hồ Chí Minh, do ông Huỳnh Kính làm chủ tịch.

Web đang vận hành tại địa chỉ: http://hcmcsafd.com

hcmcsafd