Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Thiết kế website bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tỉnh Quảng Nam

Ngày 23/10/2017, TAVICO đã hoàn thành và bàn giao sản phẩm "Thiết kế website cho Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tỉnh Quảng Nam".

Giao diện website:

pntqn

Địa chỉ: http://bvpntqn.org.vn