Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Nâng cấp giao diện hệ thống giao dịch bất động sản Sunland

Ngày 01/11/2018, hoàn thành nâng cấp giao diện cho hệ thống GIS - Sàn Đất Nền Hòa Xuân - Sunland (Mua bán đất nền qua vệ tinh cho tập đoàn Sun Group).

Giao diện:

gishoaxuan2