Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Bàn giao hệ thống GIS - hỗ trợ xúc tiến đầu tư trên địa bàn huyện Phú Ninh Giai đoạn 2

Ngày 2/2/2018, TAVICO tiến hành bàn giao hệ thống GIS - hỗ trợ xúc tiến đầu tư trên địa bàn huyện Phú Ninh Giai đoạn 2 cho huyện Phú Ninh. Đây là dự án mở rộng (Tiếp nối thành công của dự án GIS giai đoạn 1). Với hàng loạt lớp dữ liệu và module chức năng được bổ sung tích hợp vào hệ thống GIS - hỗ trợ xúc tiến đầu tư trên địa bàn huyện Phú Ninh giai đoạn1 đang có.

gisphuninh giaidoan2