Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Triển khai phần mềm Văn phòng trực tuyến – Ooffice v3.0 cho Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn

myson

Ngày 27/3/2019, Công ty TAVICO đã triển khai xong hệ thống phần mềm Văn phòng trực tuyến phiên bản 3.0 (Ooffice v3.0) cho Ban

Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn

Đây là hệ thống quản lý, điều hành công việc hiện đại, bảo mật chạy trên Internet với đầy đủ các chức năng

1/ Trao đổi thông tin:

 • Đến đi (có tích hợp giao việc và giám sát trễ hẹn cho lãnh đạo)
 • Có hiển thị số tin đến chưa đọc trên menu
 • Soạn tin, đính kèm file dễ dàng, nhanh chóng
 • Lọc tin đến đi theo người nhanh chóng

2/ Quản lý hồ sơ công văn:

 • Đến, di
 • Tích hợp giao việc theo luồn công văn
 • Báo cáo giám sát trễ hẹn
 • In sổ công văn
 • Và rất nhiều tính năng đi kèm

3/ Lịch công tác tuần:

 • Hoàn toàn mới
 • Tự động sếp lịch từ trên xuống theo thời gian
 • Thêm mới, chỉnh sửa, xóa lịch: linh hoạt, thông minh

4/ Lịch công tác tháng
5/ Giao ban (Trao đổi công việc của lãnh đạo)
6/ Kế hoạch năm
7/ Tài liệu: Kho lưu trữ, tìm kiếm tài liệu theo nhiều loại, nhiều phòng ban khác nhau
8/ Nhân sự: quản lý sơ yếu lý lịch, quá trinh công tác, quá trình nâng bậc lương
9/ Thống kê: hoàn toàn mới

 • Đang sử dụng
 • Tình hình sử dụng: tổng hợp hoặc chi tiết của từng thành viên theo giờ, địa chỉ ip
 • Chưa sử dụng

10/ Đặc biệt trò chuyện:

 • Chat/message như zalo hoặc facebook
 • Cho phép trao đổi nhanh
 • Gửi File: văn bản, hình ảnh nhanh tức thời

11/ Chức năng riêng dành cho quản trị hệ thống

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]