Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Xây dựng Cổng thông tin tích hợp hệ thống GIS Nông Sản huyện Phú Ninh

Ngày 12/6/2019, TAVICO tiến hành báo cáo hoàn thành hệ thống phần mềm thuộc Dự án: Xây dựng Cổng thông tin tích hợp hệ thống GIS Nông Sản huyện Phú Ninh. Đây là một hệ thống công nghệ thông tin 4.0 tích hợp Gis, QRcode, Blockchain... hoàn chỉnh phục vụ phát triển quy hoạch và phát triển nông nghiệp và nông sản theo hướng liên kết chuỗi bền vững trên địa bàn huyện Phú Ninh.

tavico

Văn phòng trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0941.438.531
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0984.646.131
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]