Thông tin nâng cấp, triển khai phần mềm

Chạy thử nghiệm website và phần mềm văn phòng trực tuyến cho trường DTNT Nam Giang

Ngày 3/9/2014; sau thời gian tiến hành dự án nâng cấp, TAVICO đã đưa hệ thống website mới và phần mềm văn phòng trực tuyến - Ooffice cho trường DTNT Nam Giang vào hoạt động thử nghiệm tại địa chỉ dtntnamgiang.tavico.vn.

Nâng cấp Phần mềm Hộ tịch - tSFC: Tạo tiêu đề Thay đổi cải chính theo tiêu chuẩn mới

Nâng cấp chức năng tự động tạo tiêu đề cho các nội dung Thay đổi cải chính khai sinh.

Rút gọn các tiêu đề theo yêu cầu của thực tế

vd:

+ Từ:

"Cải chính họ tên và chữ đệm, cải chính ngày sinh, bổ sung quốc tịch, cải chính họ và tên của cha, cải chính năm sinh của cha và bổ sung quốc tịch của

Nâng cấp tGenCode - Phần mềm sinh ra phần mềm

Nâng cấp chức năng tự động tạo dự án mẫu cho phần mềm tGencode.

Tự động đưa các Module và Menu chức năng vào Form main của dự án mẫu vừa được tạo.

Đưa hệ thống website + phần mềm văn phòng trực tuyến - Ooffice cho trường Thái Phiên vào hoạt động thử nghiệm

Ngày 28/8, công ty TAVICO đã đưa vào chạy thử nghiệm hệ thống website + phần mềm ooffice cho trường THPT Thái Phiên huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Đây là hệ thống mới được nâng cấp từ hệ thống cũ. Sau thời gian chạy thử nghiệm, website + ooffice sẽ chạy chính thức tại địa chỉ:

Đưa hệ thống web GIS - Quản lý giao thông và ánh sáng đô thị huyện Điện Bàn lên Internet

webgisdienban

Ngày 20/8/2014, TAVICO đã đưa hệ thống web gis UBND huyện Điện Bàn cho chạy trên Internet. Webgis này là một hạng mục trong dự án GIS - Quản lý hạ tầng giao thông và anh sáng đô thị huyện Điện Bàn.

Click vào đây để vào webgis

Nâng cấp phần mềm quản lý KD- Phân hệ Quản lý kho cho công ty Nguyên Phát - Tam Kỳ - Quảng Nam

Ngày 14/8/2014 Nâng cấp phần mềm Quản lý kho hàng cho Công ty Nguyên Phát - Tam Kỳ - Quảng Nam

Thêm mới chức năng cảnh báo số lượng xuất kho âm

Thực hiện nâng cấp dữ liệu theo phiên bản mới.

Nâng cấp Phần mềm Quản lý kho, thêm mới chức năng tính giá trị hàng tồn kho thực tế cho Cơ sở gạo Hạnh Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam

Ngày 11/8/2014 Nâng cấp Phần mềm Quản lý kho của Cơ sở gạo Hạnh Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam

Thêm mới chức năng tính giá trị hàng tồn kho thực tế và đơn giá bình quân theo thời điểm cho Cơ sở gạo Hạnh Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam.

Cài đặt và chuyển giao phần mềm Quản lý hộ tịch - tSFC cho xã Đắc Nang huyện Krong Nô, tỉnh Đắk Nông

Ngày 08/8/2014 TAVICO đã cài đặt và chuyển giao phần mềm Quản lý hộ tịch - tSFC cho xã Đắc Nang huyện Krong Nô, tỉnh Đắk Nông.

Quá trình cài đặt được thực hiện hoàn toàn qua internet.

Triển khai phần mềm GIS tại phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Điện Bàn

WP 20140805 001

Ngày 05/08/2014, TAVICO triển khai cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm GIS - Quản lý Giao thông và Ánh sáng Đô thị cho phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Điện Bàn, Quảng Nam.

1. Nâng cấp phần cứng và cài đặt phần mềm:

 - Nâng cấp hệ thống phần cứng máy tính cho các chuyên viên của bộ phận Điện

Cài đặt và chuyển giao phần mềm Quản lý dịch vụ cầm đồ (tSFPawn) cho DV cầm đồ Bin 209, TP Tam Kỳ, Q.Nam

Ngày 22/7/2014 TAVICO đã cài đặt và chuyển giao Phần mềm quản lý dịch vụ cầm đồ cho Dịch vụ cầm đồ BIN 209, số 209 Trần Cao Vân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Trụ sở chính

58, Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ: 0909.378.208
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Văn phòng đại diện

85, Lê Lợi, Thành phố Tam Kỳ
Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0905.657.167
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

[ Reset Settings ]